PRAKSISAKADEMIET - Når udvikling skal omsættes i handling 


Vores erfaring, er jeres sikkerhed for at lykkes

med de forandringer, I ønsker


Vi tilbyder målrettede udviklingsforløb, der gør jer bedre til at løse den kerneopgave, som I er sat i verden for.


Vores fokus er altid på de forhold, der er afgørende for at udvikling og forandringer fører til konkrete ændringer i jeres dagligdag.


Vi tilrettelægger og faciliterer processer med udgangspunkt i jeres hverdag og jeres værdier – ud fra en lyttende, anerkendende og samskabende tilgang.


Det betyder også, at hvert eneste udviklingsforløb er unikt, og tilpasses lige præcis jer og jeres ønsker. 


Vores udviklingsforløb tager oftest udgangspunkt i prøvehandlinger i et før-under-efter perspektiv.Se eksempler på målrettede udviklingsforløb nedenfor.

LEDELSESUDVIKLING FOR DRIFTSLEDERE

Forløbet har fokus på, hvordan I bedriver god faglig ledelse og balancerer i feltet mellem strategi/udvikling og daglig drift.

BLIV SKARP PÅ

MÅL OG INDSATSER

Få struktur på jeres mål og indsatser med udgangspunkt i kerneopgaven, koblet til den overordnede strategiske retning og prioritering i organisationen.

DET GODE TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE

Få løftet det tværfaglige samarbejde til gavn for jer som ledere og medarbejdere samt dem, I er til for - med udgangspunkt i relationel koordinering.

FÅ STYR PÅ MØDER,

ORGANISERING OG VÆRKTØJER

Få styr på møder, organisering og værktøjer ud fra en tilgang, der sikrer konkrete og varige (adfærds-)ændringer i praksis.

TIL DIG SOM LEDER:

INDIVIDUEL COACHING OG SPARRING

hjælp til selvhjælp i forhold til at håndtere store og små problemstillinger og foretage konkrete valg og prioriteringer.   

RÅDGIVNING, PROCESSTØTTE OG FACILITERING

Ved fusioner, omstruktureringer og andre forandringsprocesser

- Særligt for bestyrelser, chef-/ledergrupper, styregrupper og andre beslutningstagere