LEDELSESUDVIKLINGSFORLØB, KONFERENCER

OG TEMADAGE

Se vores aktuelle aktiviteter her eller i sidemenuen

TEMADAGE:

PSYKOLOGISK TRYGHED


1. halvår 2024


I en tid med udfordringer inden for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, er det gode arbejdsmiljø og samarbejde blevet konkurrenceparametre og er vigtigere end nogensinde før – her spiller Psykologisk Tryghed en meget vigtig rolle.


Selv om det kan opleves som ”Vi har det da godt her hos os, og finder ud af tingene” så er det ikke nødvendigvis det samme som at I har Psykologisk Tryghed på arbejdspladsen.


På temadagen får du viden og inspiration, der kan hjælpe dig med at italesætte/fastholde Psykologisk Tryghed som en del af jeres kultur på arbejdspladsen. 


LEDELSESUDSVIKLINGFORLØB 


2024


På vores Ledelsesudviklingsforløb får du introduktion til Psykologisk Tryghed, Kultur på arbejdspladsen, Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere, Konflikthåndtering og Personlig Kommunikation m.m.

Vi kommer ikke med løsninger til hvordan du skal tackle dit lederskab; i stedet får du masser af brugbar viden og inspiration, som du umiddelbart kan omsætte i din egen daglige praksis – og ikke mindst får du inspiration fra de øvrige deltagere via videndeling.

Erfaringer fra andre af vores Ledelsesudviklingsforløb viser, at deltagere i høj grad lykkes med at skabe forandringer på arbejdspladsen, med udgangspunkt i den prøvehandling som de selv definerer og arbejder med mellem de to undervisningsdage.


Eksempler på afholdte konferencer og temadage

KONFERENCER OG TEMADAGE, HELE LANDET:

PSYKOLOGISK TRYGHED

RELATIONEL KOORDINERING

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE OG LEDERE 

FÆLLES KULTUR OG VÆRDIER I SAMARBEJDET 

MEDARBEJDERDAGE MED FOKUS PÅ DET FÆLLES MÅL OG PRIORITERINGER I SAMARBEJDET

STYRKELSE AF SAMARBEJDET I DET LOKALE MED-/SAMARBEJDSUDVALGFACILITERING AF SUCCESFULD OVERGANG TIL MED- ELLER SELVSTYRENDE TEAMS

INDEN  FOR HJEMME-/SYGEPLEJEN 


LEDELSESUDSVIKLINGFORLØB: HELE LANDET

BESTYRELSESKONFERENCER/-SEMINARER


LEDERUDVIKLING AF SMÅ OG STØRRE LEDERGRUPPER  HELE LANDET

Stemningsbilleder fra temadage