VELKOMMEN TIL PRAKSISAKADEMIET

- fra viden til handling


Vores speciale er praksisnær organisations- og kompetenceudvikling.  


Vi løser opgaver inden alle områder og organisationer, men har ældreområdet og fagbevægelsen som særlige fokusområder.Udviklingsforløb


Målrettet udvikling der giver mening og effekt i jeres daglige praksis

Har du tit oplevet, at forandringer og læring er endt i ingenting?


Vores erfaring er, at ny viden ofte bliver opslugt af hverdagens drift, så den ikke kommer i spil.


Praksisakademiets DNA er, at udvikling og uddannelse SKAL give konkrete ændringer i den daglige praksis. Fokus er altid på de forhold, der er afgørende for, at det lykkes.


Udviklingsforløb er altid baseret på prøvehandlinger i driften samt før-under-efter aktiviteter, der øger sandsynligheden for succesfuld implementering i praksis.


Tilsvarende består vores konferencer og temadage altid af relevante og aktuelle oplæg kombineret med videndeling og refleksion ift. deltagernes egen praksis. Det inspirerer deltagerne til forandring og handling.

Kurser og konferencer


Inspiration og viden

koblet til din dagligdag