Ledelsesudviklingsforløb – Ældreområdet

Roskilde


At være leder i en krisetid, er mere kompliceret end nogensinde. Det betyder også at du måske føler, at du udøver brandslukning samtidig med at du forventes at være både nærværende og udviklingsorienteret i den daglige, faglige praksis. På dette ledelsesudviklingsforløb får du viden og inspiration til dit eget næste skridt på arbejdspladsen. 


Deltag i et Ledelsesudviklingsforløb, hvor du får introduktion til Psykologisk Tryghed, Kultur på arbejdspladsen, Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, konflikthåndtering og kommunikation.


Du får viden, inspiration og værktøjer, der kan hjælpe dig til at håndtere nogle af de vigtige ledelsesopgaver, du står midt i eller over for.

Vi kommer ikke med løsninger til hvordan du skal tackle dit lederskab; i stedet får du masser af brugbar viden og inspiration, som du umiddelbart kan omsætte i din daglige praksis – og ikke mindst får du inspiration fra de øvrige deltagere via videndeling.


Ældreplejen er udfordret på en lang række områder, herunder

  • Behovene for pleje og omsorg blandt ældre på plejecentre og modtagere af hjemmepleje og hjemmesygepleje er mere komplekse end tidligere.
  • Området er i stigende grad ramt af problemer med at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, og der er store forskelle i kompetenceniveauet blandt medarbejderne.
  • Der er et stort pres på medarbejdernes opgavemængde og trivsel. Og kulturen blandt medarbejderne kan være præget af afmagt over for krav, der fjerner fokus fra kerneopgaven og borgeren.
  • Ledere har ofte ansvaret for en meget stor medarbejdergruppe, der arbejder forskudt. Den direkte kontakt mellem leder og medarbejder kan derfor være begrænset – samtidig med at det forventes at man kan lede på tværs af og samarbejde med mange fagligheder. Det sætter bl.a. store krav til din kommunikation og dit kropssprog.

 

Forløb

Ledelsesudviklingsforløbet består af 2 undervisningsdage. Mellem de to dage arbejder du med at afprøve selvvalgte ændringer i din egen (ledelses)praksis.

 

Undervisningsdage

Undervisningsdag 1: Tirsdag den 3. september 2024 kl. 08.30 – 16.00

Undervisningsdag 2: Tirsdag den 5. november 2024 kl. 8.30 – 16.00

 

Målgruppe

Alle med formelt og uformelt ledelsesansvar: Mellem-/driftsledere, plejehjems- eller plejecenterledere, hjemmeplejeledere, områdeledere, afdelingsledere, faglige koordinatorer, udviklingssygeplejersker m.fl.

 

Sted

Roskilde Kongres Center, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde  

 

Pris

Ved tilmelding til og med 9. august 2024: 3.895 kr. ekskl. moms

Ved tilmelding fra 10. august 2024 2024: 4.295 kr. ekskl. moms

 

Tilmeldingsfrist

Tirsdag den 20. august 2024 


Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66
praksis@praksisakademiet.dkProgram for de 2 undervisningsdage


Undervisningsdag 1

08.30 Indtjekning og morgenmad

Velkomst og rammesætning af dagens program

Styrk dit lederskab, oplæg og videndeling:

Styrk dit lederskab:

Psykologisk Tryghed & Kultur på arbejdspladsen

Udarbejdelse af prøvehandling

Frokost

Styrk dig i din rolle som leder:

Kommunikation og konflikthåndtering

Oplæg om forandringsparathed

Færdiggørelse af prøvehandling

Det videre arbejde - næste skridt        

16.00 Tak for i dag


Undervisningsdag 2

08.30 Indtjekning og morgenmad

Velkomst og rammesætning af dagens program

Fælles videndeling ift. prøvehandlinger

Opfølgning på tema og egne prøvehandlinger 

Oplæg om Relationel Koordinering

Frokost

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Opfølgning på tema og egne prøvehandlinger

Fastholdelse/videreudvikling af prøvehandlinger i egen praksis

Det videre arbejde

16.00 Tak for i dag


Oplægsholder og facilitator: Susanne Kongensgaard, Praksisakademiet

Susanne har indgående erfaring med kulturudvikling & følgeskab, psykologisk tryghed og relationel koordinering i det tværfaglige samarbejde.

Har endvidere konkrete erfaringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere, herunder også elever inden for ældreområdet.


Ældreområdet er et særligt fokusområde for Praksisakademiet, og Susanne har solid viden og stor erfaring med resultatskabende udviklingsforløb inden for ældreområdet.


Dato og tid
Tirsdag den 3. september 2024

kl. 08.30 – 16.00

Tirsdag den 5. november 2024

kl. 8.30 – 16.00

Sted
Roskilde Kongrescenter
Møllehusvej 15
4000 Roskilde 

Tilmeldingsfrist
Tirsdag den 20. august 2024

Forplejning

Morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage samt kaffe/te/vand