Indførelse af faste mindre, selv- eller medstyrende teams inden for ældreplejen

Facilitering af succesfuld overgang til faste, mindre selv- / eller medstyrende teams 


Et kompetenceudviklingsforløb vil altid blive tilpasset jeres ønsker og ambitioner.

Der skeles naturligvis til anbefalinger fra andre kommuner og erfaringer fra eksempelvis hollandske Buurtzorg og svenske Västervik. 


For at I kommer godt i mål med en omstilling hos jer, er det vigtigt, at I sikrer opbakning og ejerskab til tanken om mindre, selvstyrende teams. 


Vi er allerede godt i gang med med at understøtte processen og hjælper også gerne jer i gang og understøtter selvfølgelig forløbet, til I er sikkert i mål. 


Nedenstående er et eksempel på et undervisningsforløb, indeholder de elementer, som er altafgørende for at skabe det fornødne følgeskab til en forandring. 


Undervisningseksempel


Undervisningsindhold, dag 1:

Fokus på kommunikation, trivsel, konflikthåndtering og psykologisk tryghed


Undervisningsindhold, dag 2 (i forlængelse af dag 1):

Fokus på etablering af eget selvstyrende team samt roller og ansvar 


De mellemliggende 7 uger:

Coaching på teamniveau, 2 timer ugentligt


Undervisningsindhold, dag 3:

Status på arbejdet med eget selvstyrende team

Den fortsatte udvikling af teamets identitet   


Sidste coachingsession:

Der udarbejdes en stafet til det efterfølgende hold, som inspiration, med "vores bedste læring”Vil du vide mere: 

Tag kontakt til Susanne Kongensgaard

mail: susanne@praksisakademiet.dk

tlf.: 29253666 


Dato og tid

Aftales 

Undervisningsdage afvikles i tidsrummet

kl. 08.00 til 15.00

Sted

Jeres interne mødelokaler 

Forplejning

Morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe/te/vand