Ledelsesudvikling for driftsledere

- ledelse af medarbejdere og faglig ledelse

Ledere af medarbejdere i driften i offentlige organisationer har - uanset de mange forskellige titler - en helt afgørende funktion i organisationens daglige drift og udvikling. 


Det skyldes, at det netop er ledere af medarbejdere, der - i samarbejde med medarbejdere - er ansvarlige for at politik, strategi, ny lovgivning mv. føres helt ud i livet. Det er altså her i den samlede ledelseskæde, at mål, værdier og indsatser skal omsættes fra ord til handling og give effekt for de tiltænkte borgere og virksomheder.


Samtidigt er vigtigheden af stærke faglige ledere på bla. velfærdområdet større end nogensinde, idet der er brug for ledere, der kan stille meget konkrete krav til det faglige niveau og har indsigt i kerneopgaven.   


Vi tilbyder målrettede forløb for ledere af medarbejdere. Forløbet kan gennemføres for et samlet lederteam eller med deltagere på tværs af organisationen.


Forløbet udvikles med udgangspunkt i jeres organisations behov og vilkår og de enkeltes lederes forudsætninger. Forløbet anvender endvidere en læringstilgang, der er baseret på "læring i og af praksis", hvor læring er meget mere end traditionel undervisning. 


Ved hjælp af før - under - efter aktiviteter sikrer vi, at kompetenceudviklingen er relevant for løsningen af ledernes kerneopgave og kan omsættes i praksis gennem ændret adfærd - og derved komme organisationen til gode.


Indhold og fokus

I ledelsesudviklingsforløbet vil der være fokus på, hvordan man som leder af medarbejdere balancerer i feltet mellem strategi/udvikling og daglig drift. Og hvordan man håndterer uklarhed om rolle og mandat samt krydspresset mellem egen chef/topledelsen og medarbejderne.  


Der vil også være fokus på, hvordan man bedriver god faglig ledelse gennem nærvær i den faglige praksis og indsigt i fag-faglighed og kerneopgaven - samtidigt med at tværgående hensyn og krav om styring, rapportering mv. tilgodeses. I den forbindelse er fokus på, hvordan man som leder skaber et ledelsesrum, der gør det muligt at frisætte fagligheden.    


Eksempel på forløb

Forløbet udarbejdes konkret i dialog med jer og kan eksempelvis bestå af følgende aktiviteter:


Før aktiviteter

Deltageren forbereder sig sammen med egen leder ved at drøfte formålet med ny læring samt vilkårene for at bruge læringen i praksis.


Workshop I

 • Oplæg om
  • udfordringer og dilemmaer i rollen som leder af medarbejdere
  • skabelse af eget ledelsesrum  
  • faglig ledelse - om at lede den faglige praksis (driften) i balance med tværgående organisatoriske hensyn 
 • Refleksion over egen ledelsespraksis
 • Plan for prøvehandling. Hvilke konkrete ændringer vil I gerne prøve af i praksis? Og hvordan prøver I det af? 

Prøvehandling på arbejdspladsen

 • Ca. 8 uger
 • De aftalte handlinger prøves af i praksis
 • Vi understøtter ved behov


Workshop II

 • Opfølgning på læring af prøvehandling. Hvad gik godt, og hvad var udfordrende?
 • Hvordan fastholdes læringen i praksis - i form af vedvarende adfærdsændringer?
 • Udbredelse af læring. Hvordan deles ny viden, så den kommer andre til gavn i praksis?


  Efter aktiviteter

  Deltagerne drøfter følgende med egen leder

  • fastholdelse og udbredelse af læringen på baggrund af ovenstående
  • om målet med kompetenceudviklingen blev nået, og er der behov for yderligere kompetenceudvikling?


  Målgruppe
  Ledere af medarbejdere - faglige ledere, drifts-/serviceledere, afdelingsledere, rehabliteringsledere, daglige pædagogiske ledere etc. - i offentlige organisationer. 

    

   Pris

   Aftales konkret.


   Arrangør
   Praksisakademiet
   Tlf.: 29 25 36 66
   praksis@praksisakademiet.dk

   Dato og tid

   Aftales konkret
   Sted

   Workshop 1: Eksternt mødelokale (anbefales) eller på jeres arbejdsplads

   Prøvehandling: På jeres arbejdsplads

   Workshop 2: På jeres arbejdsplads