Rådgivning, processtøtte og facilitering

- ved fusioner, omstruktureringer og andre forandringsprocesser

Fusionsprocesser, omstruktureringer og andre strategiske forandringsprocesser kan være svære at håndtere i en travl hverdag, hvor den almindelige drift også skal håndteres.     


Vi kan hjælpe med hele eller dele af processen - fra udarbejdelse af beslutningsoplæg, over planlægning af proces til implementering i praksis. Vi arbejder ud fra en tilgang, der sikrer, at beslutningerne slår igennem i praksis, så I kommer fra ord til handling.    


Vores tilgang tager udgangspunkt i vigtigheden af 


  • Fokus på det, I er sat i verden for   
  • Kultur og fælles værdier
  • Inddragelse og ejerskab
  • Organisatoriske greb, der sikrer succesfuld implementering


Målgruppe

Bestyrelser, forretningsudvalg, chef-/ledergrupper, styregrupper og andre beslutningsfora indenfor alle områder.

 

Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66 
praksis@praksisakademiet.dk


Dato og tid

Aftales konkretSted

På jeres arbejdsplads eller i eksternt mødelokale