Det gode tværfaglige samarbejde

Vores erfaring er, at der mange steder behov for en mere anerkendende tilgang til både egen faggruppe og andre faggrupper for at synliggøre vigtigheden af den indsats, som ALLE faggrupper yder i dagligdagen.


En høj anseelse i forhold til egen og andres faglighed er altafgørende for et tillidsfuldt og effektfuldt samarbejde om de fælles opgaver. Og gennem de gode relationer opnås stolthed, arbejdsglæde og god trivsel på arbejdspladsen. 


Gennem vores udviklingsforløb løftes det tværfaglige samarbejde til gavn for jer som ledere og medarbejdere samt dem, I er til for.


Beskrivelse af forløb

Forløbet udarbejdes konkret i dialog med jer og kan eksempelvis bestå af følgende aktiviteter:


Workshop I 

  • Introduktion til relationel koordinering
  • Refleksion over egen praksis
  • Plan for prøvehandling – hvilke konkrete ændringer skal prøves af og hvem har ansvaret?


Prøvehandling på arbejdspladsen:

  • Ca. 8 uger
  • De aftalte handlinger prøves af i praksis
  • Vi understøtter ved behov


Workshop II

  • Opfølgning på læring af prøvehandling
  • Forankring og fastholdelse af læring i praksis
  • Hvordan udbredes læringen til gavn for alle medarbejdere – og dermed borgerne.


Målgruppe
Ledere og medarbejdere indenfor alle områder.


Pris
Aftales konkret.

 

Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66 
praksis@praksisakademiet.dkDato og tid

Aftales fra forløb til forløb - formiddag, eftermiddag eller aften/weekend


Der indgår 2 workshops á 3 - 7 timers varighed i hvert forløb.

Sted

Workshop 1: Eksternt mødelokale

Prøvehandling: På jeres arbejdsplads

Workshop 2: På jeres arbejdsplads