Få afstemt jeres samarbejde og de gensidige forventninger - i forhold til hjemmearbejde mv.

Forløbet/processen udarbejdes konkret i dialog med jer og kan eksempelvis bestå af


  • Oplæg med perspektiver, tendenser og opmærksomhedspunkter ift. af definere den nye normal for jeres (hybride) arbejdsfællesskab - med udgangspunkt i erfaringer under og efter corona.


  • Faciliteret dialog: Hvordan skal den nye normal for jeres hybride arbejdsfællesskab se ud?
    • Hvilke områder er vigtige - med inspiration i nedenstående eksempler på temaer?
    • Hvilke fælles principper, regler og retningslinjer er nødvendige?
    • Hvordan gribes det an i praksis?

 

Via processen bliver I skarpe på hvilken dialog, der skal være - og/eller hvilke beslutninger der skal træffes - på jeres arbejdsplads.


Målgruppe
Alle administrative områder.

 

Pris

Aftales konkret.


Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66 / 60 16 60 28
praksis@praksisakademiet.dk


Eksempler på temaer og opmærksomhedspunkter ift. hybride arbejdsfælleskaber


Dato og tid

Aftales konkret

- fra 3 timer til en hel dagSted

På jeres arbejdsplads eller i vores mødelokaler