Temadag:

Psykologisk Tryghed i relationer

samt den stigende ensomhed i samfundet


Afholdes i Odense den 24. august 2023 


Passer datoen ikke jer, så kontakt os👍 

Med udgangspunkt i Psykologisk Tryghed i relationer og den stadig stigende udfordring med ensomhed i samfundet, får du på denne temadag inspiration, du kan omsætte i din hverdag og praksis. 

 

Der er en lang række områder, som bliver stadig mere udfordret: 


  • Kulturen på arbejdspladsen kan komme under pres i en tid, hvor krav fra alle sider kan risikere at fjerne fokus fra kerneopgaven
  • Samtidig er der pres på medarbejdernes opgavemængde og trivsel
  • Det bliver sværere at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere 
  • En voldsom stigning i antallet af ensomme i Danmark, kalder på nye løsninger - men hvilke? Måske bliver du inspireret til hvad I kan gøre hos jer, på baggrund af oplæg og videndeling på temadagen?

 

Et maks. deltagerantal på 30 personer, giver alle mulighed for at deltage aktivt i temadagen.

 

Program

08.30 - 09.00 Indtjekning og morgenmad

                         Velkomst og rammesætning af dagens program

                         Oplæg: Psykologisk Tryghed i relationer – hvad skal der til for at lykkes?

                         Kaffe/te og frugt

                         Videndeling med udgangspunkt i oplæg og egen praksis og/eller erfaringer

12.00 - 12.45 Frokost

                         Oplæg: Ensomhed; en stadig stigende udfordring i samfundet

                         Kaffe/te og kage

                         Videndeling, med udgangspunkt i oplæg og egen praksis og/eller erfaringer

14.45 - 15.00 Afrunding af dagen


Målgruppe

Ledere, medarbejdere, TR og AMR m.fl.  

 

Temadagen afholdes

Onsdag den 23. august 2023 kl. 08.30 – 15.00

 

Pris

1.395 kr. + moms

 

Oplægsholder

Susanne Kongensgaard, Praksisakademiet 

Susanne har indgående kendskab til Psykologisk Tryghed og holder ofte oplæg om emnet. Herudover har Susanne stor erfaring med Kulturudvikling & Følgeskab og Relationel Koordinering i det tværfaglige samarbejde samt mange års erfaring med praksisnær organisations- og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

 

Dato og tid

Torsdag den 24. august  2023

Kl. 09.00 til 15.00

Indtjekning og morgenmad fra kl. 08.30

Sted

Odense

Sted følger


Tilmeldingsfrist

Fredag den 4. august 2023

Forplejning

Morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage samt kaffe/te/vand

Pris

1.395 kr. ekskl. moms