Ledelsesudviklingsforløb – Ældreområdet


Få viden og konkrete værktøjer, der styrker din ledelse af faglig drift og udvikling

Tilmeld dig et praksisnært ledelsesudviklingsforløb, der giver dig viden og værktøjer til at håndtere den vigtige ledelsesopgave, som fremtidens ældrepleje kalder på.

 

Ældreplejen er udfordret på en lang række områder, herunder


 • Behovene for pleje og omsorg blandt ældre på plejecentre og modtagere af hjemmepleje og hjemmesygepleje er mere komplekse end tidligere.


 • Området er i stigende grad ramt af problemer med at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, og der er store forskelle i kompetenceniveauet blandt medarbejderne.


 • Der er et stort pres på medarbejdernes opgavemængde og trivsel. Og kulturen blandt medarbejderne kan være præget omsorgstræthed samt afmagt over for krav, der fjerner fokus fra kerneopgaven og borgeren.


 • Ledere har ansvaret for en meget stor medarbejdergruppe, der arbejder forskudt. Den direkte kontakt mellem leder og medarbejder er derfor ofte begrænset. Den rehabiliterende tilgang gør også, at man skal lede på tværs af og samarbejde med mange fagligheder.


Udfordringerne stiller krav om god faglig ledelse, men gør samtidigt ledelsesopgaven mere kompliceret end nogensinde. Som leder skal du være nærværende i den faglige praksis og samtidigt lede det udviklingsarbejde, der er nødvendigt for at imødegå de mange udfordringer på området. Personlig kommunikation og gennemslagskraft spiller også en vigtig rolle. 


Forløb

Ledelsesudviklingsforløbet består af 2 undervisningsdage. Mellem de to dage arbejder du med at afprøve ændringer i din egen ledelsespraksis – som prøvehandlinger. 


Undervisningsdage

Torsdag den 8. september 2022 kl. 08.30 – 16.00

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 8.30 – 16.00


Efter tilmelding bliver du kontaktet i forhold til at vælge mellem Faglig udvikling eller Kultur og medarbejdere til formiddagens workshop, og Faglig ledelse eller Personlig kommunikation til eftermiddagens workshop.


Se beskrivelse af program for de 2 undervisningsdage samt de 4 temaer til workshops neden for.

 

Målgruppe
Mellem-/driftsledere på ældreområdet: Plejehjems-/plejecenterledere, hjemmeplejeledere, områdeledere, afdelingsledere m.fl.

Uformelle ledere: Faglige koordinatorer, kvalitetskonsulenter, udviklingssygeplejersker m.fl.

 

Pris

Ved tilmelding senest 1. august 2022: 3.395 kr. ekskl. moms


Ved tilmelding efter 1. august 2022: 3.895 kr. ekskl. moms Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66 / 60 16 60 28
praksis@praksisakademiet.dkProgram for de 2 undervisningsdage


Undervisningsdag 1 

08.30   Indtjekning og morgenmad

             Velkomst og rammesætning af dagens program

             Oplæg ved Charlotte Gjørup, Sundheds- og Ældrechef, Horsens Kommune

             God faglig ledelse inden for ældreplejen i Horsens Kommune - med udgangspunkt i  

             udfordringer og løsninger

             Workshops: Faglig udvikling eller Kultur og medarbejdere

             Frokost

             Workshops: Faglig ledelse eller Personlig kommunikation  

             Det videre arbejde - næste skridt        

16.00   Tak for i dag


Undervisningsdag 2

08.30   Indtjekning og morgenmad

             Velkomst og rammesætning af dagens program

             Workshops: Faglig udvikling eller Kultur og medarbejdere

             Opfølgning på tema og egne prøvehandlinger


             Frokost


             Workshops: Faglig ledelse eller Personlig kommunikation  

             Opfølgning på tema og egne prøvehandlinger 


             Fælles videndeling

 

             Forankring og fastholdelse af ændringerne i praksis

 

16.00    Tak for i dag


Beskrivelse af temaer til workshops


Tema 1 - Faglig udvikling

Særligt fokus på:

 • Ledelse af faglig nytænkning og forbedringsarbejde
 • Reflekterende og lærende kultur
 • Konkrete metoder og værktøjer 


Facilitator:

Peter Borregaard

Medejer, Praksisakademiet

Mange års erfaring med ledelse samt praksisnær organisations- og kompetenceudvikling i både store og små kommuner og på sygehuse.


Tema 2 - Kultur og medarbejdere

Særligt fokus på:

 • Ledelse af kultur
 • Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling
 • Tværfagligt samarbejde 


Facilitator:

Susanne Kongensgaard

Medejer, Praksisakademiet

Indgående erfaring med kulturudvikling, herunder relationer og samarbejde, samt rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling inden for bl.a. ældreområdet.                       

 

Tema 3 - Faglig ledelse

Særligt fokus på:

 • Faglig ledelse i praksis
 • Personcentreret omsorg som ramme
 • Opgavenær faglig dialog og sparring

 

Facilitator:

Lene Arved Nielsen

Leder, Plejecenter Højgården, Vesthimmerland Kom.

Mange års erfaring som leder på plejecentre i en række kommuner. Har som led i et Fremfærd projekt været leder af et udviklingsprojekt, hvor personcentret omsorg udgør rammen om god faglig ledelse.


Tema 4 - Personlig kommunikation

Særligt fokus på:

 • Personlig kommunikation
 • Gennemslagskraft og indflydelse
 • Brug af kropssprog og stemme i kommunikation og formidling

 

Facilitator:

Jesper Buhl

Operasanger

Tidligere chef for Den Fynske Opera og nu freelance sanger. Mange års erfaring i brugen af kropssprog og stemme – fra blokvogn til operascene.

Dato og tid
Torsdag den 8. september 2022

kl. 08.30 – 16.00

Torsdag den 27. oktober 2022

kl. 8.30 – 16.00

Sted
Odin Havnepark,
Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17F
5000 Odense C

Tilmeldingsfrist
Torsdag d. 1. september 2022

Forplejning

Morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage samt kaffe/te/vand