Hvordan kan I hjælpe ordblinde eller læse-/stave udfordrede medarbejdere 

I Danmark er ca. 800.000 voksne over 18 år det, der kaldes tekniske analfabeter. Det betyder, at de eksempelvis ikke kan nå at læse underteksten på TV.

 

Trods mange indsatser for at imødegå ordblindhed/dysleksi og læse/stave udfordringer, så er området stadig tabubelagt og mange personer er dagligt udfordret af deres handicap.

 

Vi hjælper medarbejdere og ledere med at italesætte og gøre noget aktivt ved ordblindhed og læse/stave udfordringer på arbejdspladsen. Fordi det hjælper; både den enkelte medarbejder som menneske og som medarbejder, da det øger den sociale kapital på arbejdspladsen.

 

Vi stiller skarpt på hvad der skal til på arbejdspladsen, når der skal gøres op med mange års tabu. Det handler om kultur på arbejdspladsen, det handler om tydelig ledelse, der italesætter tabuet - og det handler det gode kollegaskab, der er altafgørende for, at medarbejdere med ordblindhed eller læse/stave udfordringer tør give sig i kast med uddannelse.

 

Indhold  

Ordblindhed og læse/stave/digitale udfordringer 

 • Hvor store er udfordringerne, set i et nationalt perspektiv?
 • Det gode personalemøde – hvordan italesættes en målrettet indsats på arbejdspladsen?

 

Ordblindhed samt læse/stave/digitale udfordringer - i praksis

 • I vil gerne hjælpe jeres medarbejdere. Hvordan kommer I i gang?
 • Orientering om undervisningsmuligheder, udbytte for den enkelte og arbejdspladsen, også i et fremadrettet perspektiv


  Oplægsholder

  Susanne Kongensgaard, Praksisakademiet. Susanne har arbejdet målrettet med ordblinde og læse/staveudfordrede ledere og medarbejdere gennem flere år, i et tæt samarbejde med KL,  FOA og 3F. Det er blevet til et hav af oplæg på konferencer, møder med ledere, møder med tillidsvalgte og ikke mindst møder med medarbejdere på arbejdspladserne. 

   
  Målgruppe

  Ledere, tillidsrepræsentanter og andre nøglepersoner 

   

  Pris
  1.595 kr. ekskl. moms.

   

  Program

  Kl. 08.30 Morgenmad og indtjekning

  Kl. 09.00 Velkomst og rammesætning af dagens program

                  Oplæg om ordblindhed og læse/stave/digitale udfordringer:

                  Fakta og faldgruber 

                  Indsats og implementering på arbejdspladsen - hvilke tiltag findes allerede?

  Kl.  11.30  Frokost

                   Personlig beretning v. tidligere kursist 

                   Hvad gøre I på jeres arbejdsplads - i forhold til ordblinde eller læse/staveudfordrede

                   medarbejdere?

                   Og er der noget I vil gøre anderledes fremover?

  Kl. 15.00  Tak for i dag 


  Arrangør
  Praksisakademiet
  Tlf.: 29 25 36 66 
  praksis@praksisakademiet.dk

  Dato og tid
  Tirsdag den 7. februar 2023

  kl. 08.30 til 15.00

  Sted
  Odin Havnepark,
  Mødecenter Fabrikken
  Lumbyvej 17F
  5000 Odense C

  Tilmeldingsfrist
  Tirsdag den 24. januar 2023 

  Forplejning

  Morgenbuffet, frokost, eftermiddagskage

  Kaffe, te og vand