KONFERENCEN ER AFHOLDT


Konference

Fremtidens ældrepleje - udfordringer og løsninger

Randers - 14. juni 2022

Ældreområdet er udfordret på en række områder

  • Behovene for pleje og omsorg blandt ældre på plejecentre og modtagere af hjemmepleje og hjemmesygepleje er mere komplekse end tidligere. En stor del af målgruppen er i dag ældre med Alzheimers og andre former for demens og psykiatriske diagnoser. Samtidigt udskrives indlagte patienter tidligere fra sygehusene.

 

  • Der er mange steder stadig behov for at arbejde med borgercentrerede indsatser samt borgerinvolvering og pårørendesamarbejde.

 

  • Der er også mange steder behov for en mere anerkendende tilgang til både egen og andre faggrupper, der synliggør den store indsats, som alle faggrupper yder. Rammer og vilkår for ledelse af drift og udvikling af ældreområdet er mange steder udfordret.

 

  • Området er i stigende grad ramt af problemer med at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal medarbejdere. Særligt udfordret er kommuner i yderområderne. Befolkningstallet falder, de unge flytter væk, de ældre bliver ældre og bliver boende med behov for omsorg og pleje.

 

Tilmeld dig en faglig konference, hvor dygtige og inspirerende oplægsholdere giver deres forskellige perspektiver på udfordringer på ældreområdet, og inspiration til hvordan disse kan imødegås.

Du får også mulighed for at drøfte og reflektere over udfordringer og løsninger med udgangspunkt i (egen) praksis samt videndeling med de øvrige deltagere.

Et maks. deltagerantal på 60 personer giver alle mulighed for at deltage aktivt.


Program

08.30 - Indtjekning og morgenmad

09.00 - Velkomst og rammesætning af dagens program

09.15 - Oplæg ved Susanne Kongensgaard, Praksisakademiet                                            

             Udfordringer og inspiration til løsninger ift. rekruttering og fastholdelse,  

             kompetenceudvikling samt tværfagligt samarbejde

10.15 - Kaffe/te og frugt

10.30 - Oplæg ved Tina Holmgaard, Chef for Sundhed og Omsorg, Struer Kommune

             Den demografiske udfordring på ældreområdet - og hvordan vi forsøger at knække koden?

11.30 - Oplæg ved Peter Borregaard, Praksisakademiet

            Hollandske Buurtzorg og svenske Västervik – implementering i lokal praksis i Danmark 

12.00 - Frokost

12.45 - Refleksion og drøftelse, hvor oplæg relateres til (egen) praksis & erfaringer

13.30 - Kaffe/te og kage

13.45 - Oplæg ved Jesper Buhl, operasanger

            Personlig beretning om at være pårørende til en dement hustru

14.45 - Afrunding af dagen


Facilitator: Susanne Kongensgaard, Praksisakademiet


Målgruppe

Alle med interesse i ældreområdet: Ledere, medarbejdere, TR og AMR, politikere, medlemmer af ældre- og seniorråd m.fl.  

Dato og tid

Tirsdag den 14. juni 2022

Kl. 09.00 til 15.00

Indtjekning og morgenmad fra kl. 08.30

Sted

Restaurant Skovbakken, 

Østervangsvej 1, 

8900 Randers

Tilmeldingsfrist

Mandag den 13. juni 2022 kl. 12.00

Forplejning

Morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage samt kaffe/te/vand

Pris

1.395 kr. ekskl. moms