Til dig som leder:

- Individuel coaching og sparring

Ledere oplever ofte at stå meget alene med udfordringer og frustrationer.


Gennem et individuelt coachingforløb får du hjælp til at håndtere pres i form af mål og krav i lederjobbet og bliver samtidig fokuseret på egne mål og prioriteringer.


Og ikke mindst får du synliggjort dine handlemuligheder og dermed hjælp til at foretage nødvendige ændringer i din (leder-)liv.


Du kan også få effektfuld sparring og strategisk rådgivning i forhold til konkrete udfordringer i de forskellige dimensioner af ledelsesopgaven.  


Tidsforbrug

Aftales individuelt efter behov. 


Målgruppe
Ledere indenfor alle områder.

 

Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66 / 60 16 60 28
praksis@praksisakademiet.dk


Dato og tid

Aftales konkret

formiddag, eftermiddag eller aften/weekend


Sted

Aftales - eksempler på steder:

På din arbejdsplads

På vores kontor

Walk and talk langs Odense Kanal

Online / telefonisk