MÅLRETTEDE FORLØB

- UDVIKLING MED EFFEKT 

Vi tilbyder målrettede forløb, der gør jer bedre til at løse de opgaver, som I er sat i verden for.


Vores fokus er altid på de forhold, der er afgørende for at udvikling og forandringer fører til konkrete adfærdsændringer i jeres dagligdag.


Vi tilrettelægger og faciliterer processer med udgangspunkt i jeres hverdag og jeres værdier – ud fra en lyttende, anerkendende og samskabende tilgang.


Vores udviklingsforløb tager altid udgangspunkt i prøvehandlinger i driften i et før-under-efter perspektiv.Se eksempler på målrettede udviklingsforløb med garanti for effekt nedenfor.

SAMARBEJDE OG GENSIDIGE FORVENTNINGER IFT. HJEMMEARBEJDE MV. 

Hvordan skal den nye normal for jeres hybride arbejdsfællesskab se ud? 


BLIV SKARP PÅ

MÅL OG INDSATSER

Få struktur på arbejdspladsens mål og strategiske indsatser med udgangspunkt i kerneopgaven og den overordnede strategiske retning og prioritering i organisationen.

LEDELSESUDVIKLING FOR DRIFTSLEDERE

Forløbet har fokus på, hvordan I bedriver god faglig ledelse og balancerer i feltet mellem strategi/udvikling og daglig drift.

DET GODE TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE

Få løftet det tværfaglige samarbejde til gavn for jer som ledere og medarbejdere samt dem, I er til for - med udgangspunkt i relationel koordinering.

TIL DIG SOM LEDER:

INDIVIDUEL COACHING OG SPARRING

hjælp til selvhjælp i forhold til at perspektivere store og små problemstillinger og foretage konkrete valg og prioriteringer og/eller få konkret strategisk rådgivning.   

RÅDGIVNING, PROCESSTØTTE OG FACILITERING

Ved fusioner, omstruktureringer og andre forandringsprocesser

- for bestyrelser, forretningsudvalg, chef-/ledergrupper, styregrupper og andre beslutningsfora.

FÅ STYR PÅ MØDER,

ORGANISERING OG VÆRKTØJER

Få styr på møder, organisering og værktøjer ud fra en tilgang, der sikrer konkrete og varige (adfærds-)ændringer i praksis.