KONFERENCEN ER AFHOLDT


Konference

Fremtidens ældrepleje - udfordringer og løsninger

Ældreområdet er udfordret på en række områder


  • Beboersammensætningen på plejecentre og lign. har de senere år ændret sig markant, og indlagte patienter udskrives tidligere fra sygehusene. Samtidigt er der generelt inden for ældreplejen et øget fokus på rehabilitering og tværfagligt samarbejde og koordinering. Det stiller alt sammen nye krav i forhold til faglighed og kompetencer.


  • Kulturen blandt medarbejderne kan være præget afmagt over for krav, der fjerner fokus fra kerneopgaven og borgeren. Der er også mange steder behov for en mere anerkendende tilgang til både egen og andre faggrupper, der synliggør den store indsats, som alle faggrupper yder.


  • Området vil i stigende omfang blive ramt af problemer med at rekruttere medarbejdere nok.


  • Rammer og vilkår for at lede kerneopgaven er mange steder ikke optimale.  

 

Tilmeld dig en faglig konference med, hvor der gives forskellige bud på hvordan de beskrevne udfordringer bedst imødegås. Du vil også få mulighed for at drøfte og reflektere over udfordringer og løsninger med udgangspunkt i din egen praksis.


Dagens spændende oplægsholdere


                                       Inge Kristensen

                                       Direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed


  •                                - Medforfatter til udspillet om ældreområdet Hvordan skaber vi faglig ledelse                                     og en lærende kultur i praksis?
  •  
  •                                - Medredaktør af bogen Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19: Håb er                                       ikke en strategi - Nogle er ikke et antal - Snart er ikke et tidspunkt                                            

                                  May Bjerre Eiby

                                        Stifter og leder af Dagmarsminde og Søstersanatoriet


                                       - Forfatter af bogen Omsorgsmanifestet - Hvordan vi skaber verdens bedste                                               plejehjem.


                                       - Aktuel med dokumentarfilmen Det er ikke slut endnu der handler om omsorg                                           og pleje af demensramte.      
Målgruppe
Alle med interesse i ældreområdet; ledere, nøglemedarbejdere, undervisere, studerende, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, politikere og andre interessenter. 


Program

08.00 - 08.30 Indtjekning og morgenmad

08.30 - 08.45 Velkomst og rammesætning af dagens program

08.45 - 09.45 Oplæg ved Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

09.45 - 10.00 Pause

10.00 - 11.00 Oplæg ved May Bjerre Eiby, stifter og leder af Dagmarsminde og Søstersanatoriet

11.00 - 11.15 Pause

11.15 - 12.15 Refleksion og drøftelse, hvor oplæggene relateres til egen praksis

12.15 - 12.30 Afrunding

12.30             Frokost

 

Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66 / 60 16 60 28
praksis@praksisakademiet.dk

Dato og tid
Torsdag d. 25. november 2021
Kl. 08.30 til 12.30

Morgenmad og indtjekning fra kl. 08.00.

Sted
Restaurant Næsbyhoved Skov

Kanalvej 52

5000 Odense C

Tilmeldingsfrist
Mandag d. 22. november 2021 


Forplejning

Morgenbuffet, frokost, frugt og kaffe/te/vand