KONFERENCEN ER AFHOLDT


Konference

Fremtidens ældrepleje - udfordringer og løsninger

Nordsjællands Konferencecenter - 17. maj 2022

Ældreområdet er udfordret på en række områder - herunder

  • Behovene for pleje og omsorg blandt ældre på plejecentre og modtagere af hjemmepleje og hjemmesygepleje er mere komplekse end tidligere. En stor del af målgruppen er i dag ældre med Alzheimers og andre former for demens og psykiatriske diagnoser. Samtidigt udskrives indlagte patienter tidligere fra sygehusene.


  • Der er mange steder stadig behov for at arbejde med borgercentrerede indsatser samt borgerinvolvering og pårørendesamarbejde.


  • Der er også mange steder behov for en mere anerkendende tilgang til både egen og andre faggrupper, der synliggør den store indsats, som alle faggrupper yder. Rammer og vilkår for ledelse af drift og udvikling af ældreområdet er mange steder udfordret.


  • Området er i stigende grad ramt af problemer med at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal medarbejdere.

 

Tilmeld dig en faglig konference, hvor dygtige og inspirerende oplægsholdere giver deres forskellige perspektiver på udfordringer på ældreområdet, og inspiration til hvordan disse kan imødegås. Du får også mulighed for at drøfte og reflektere over udfordringer og løsninger med udgangspunkt i (din egen) praksis samt videndeling med de øvrige deltagere.

Et maks. deltagerantal på 60 personer, giver alle mulighed for at deltage aktivt.


Program

08.30 - 09.00 Indtjekning og morgenmad

09.00 - 09.15 Velkomst og rammesætning af dagens program

09.15 - 10.15 Oplæg ved Inge Kristensen, direktør i dansk selskab for Patientsikkerhed                                        Vigtigheden af ledelse, kultur og forbedringsarbejde i ældreplejen
10.15 - 10.30 Kaffe/te og frugt

10.30 - 11.15 Oplæg ved Peter Borregaard, Praksisakademiet

                      Hollandske Buurtzorg og svenske Västervik – implementering i lokal praksis i Danmark

11.15 - 12.00 Oplæg ved Annette Søby, koordinator, Svendborg Demensby

                      Er demensbyer løsningen på alle problemer inden for demensområdet?

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 13.30 Refleksion og drøftelse, hvor oplæg relateres til (egen) praksis og erfaringer

13.30 - 13.45 Kaffe/te og kage

13.45 - 14.45 Oplæg ved Jesper Buhl, operasanger

                      Personlig beretning om at være pårørende til en dement hustru

14.45 - 15.00 Afrunding af dagen


Konferencier: Susanne Kongensgaard, Praksisakademiet


Målgruppe

Alle med interesse i ældreområdet: Ledere, medarbejdere, TR og AMR, politikere, medlemmer af ældre- og seniorråd m.fl.  


Dato og tid

Tirsdag den 17. maj 2022

Kl. 09.00 til 15.00

Indtjekning og morgenmad fra kl. 08.30

Sted

Nordsjællands Konferencecenter

Gydevang 39-41

3450 Allerød

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 12. maj 2022

Forplejning

Morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage samt kaffe/te/vand

Pris

1.395 kr. priser er ekskl. moms