KONFERENCEN ER AFHOLDT


Konference

Fremtidens ældrepleje - udfordringer og løsninger

Esbjerg Park - 24. marts 2022

Ældreområdet er udfordret på en række områder


Ældreområdet er udfordret på en række områder

 • Behovene for pleje og omsorg blandt ældre på plejecentre og modtagere af hjemmepleje og hjemmesygepleje er mere komplekse end tidligere. En stor del af målgruppen er i dag ældre med Alzheimers og andre former for demens og psykiatriske diagnoser. Samtidigt udskrives indlagte patienter tidligere fra sygehusene.
 • Der er generelt inden for ældreplejen et øget fokus på rehabilitering og tværfagligt samarbejde og koordinering. Der er også mange steder behov for en mere anerkendende tilgang til både egen og andre faggrupper, der synliggør den store indsats, som alle faggrupper yder. 
 • Medarbejderne oplever, at dokumentationskrav mv. fjerner fokus fra kerneopgaven og dermed borgeren. Tilsvarende er rammer og vilkår for ledelse af drift og udvikling mange steder udfordret. 
 • Området er i stigende grad ramt af problemer med at rekruttere og fastholde medarbejdere.

   

  Tilmeld dig en faglig konference, hvor dygtige og inspirerende eksperter giver deres forskellige bud på, hvordan de beskrevne udfordringer bedst imødegås. Du vil også få mulighed for at drøfte og reflektere over udfordringer og løsninger med udgangspunkt i (din egen) praksis.


  Program

  08.30 - 09.00 Indtjekning og morgenmad

  09.00 - 09.15 Velkomst og rammesætning af dagens program

  09.15 - 10.15 Oplæg ved Gitte Meyer, chef inden for Seniorområdet, Kolding Kommune

                        Hvad er vores største udfordringer inden for plejehjemsområdet, og hvad gør vi ved dem?

  10.15 - 10.30 Kaffe/te og frugt

  10.30 - 11.00 Oplæg ved Peter Borregaard, Praksisakademiet

                        Implementering af elementer af Buurtzorg i lokal praksis 

  11.00 - 12.00 Oplæg ved Annette Søby, koordinator, Svendborg Demensby

                        Er demensbyer løsningen på alle problemer inden for demensområdet?

  12.00 - 12.45 Frokost

  12.45 - 13.30 Refleksion og drøftelse, hvor oplæg relateres til (egen) praksis og erfaringer

  13.30 - 13.45 Kaffe/te og kage

  13.45 - 14.45 Oplæg ved Jesper Buhl, operasanger

                        Personlig beretning om at være pårørende til en dement hustru

  14.45 - 15.00 Afrunding af dagen


  Målgruppe

  Alle med interesse i ældreområdet, herunder demensområdet; Ledere, medarbejdere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, politikere, undervisere, studerende m.fl.


  Dato og tid

  Torsdag den 24. marts 2022

  Kl. 09.00 til 15.00

  Indtjekning og morgenmad fra kl. 08.30

  Sted

  Esbjerg Park, Stormgade 200

  6700 Esbjerg

  Tilmeldingsfrist

  Torsdag d. 17. marts 2022

  Forplejning

  Morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage samt kaffe/te/vand

  Pris

  Elever og studerende: 695 kr.

  Øvrige (standard): 1.395 kr.

  Priser er ekskl. moms